Регламент

РЕГЛАМЕНТ
 Розвадівської  сільської ради (об´єднаної територіальної громади) 
Миколаївського району Львівської області  VIIІ скликання
Затверджено рішенням Розвадівської сільської ради №  21   від 15 червня 2017 р.

ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення
Розділ ІІ. Сесія ради
          Глава 1. Порядок скликання сесії
          Глава 2. Розпорядок роботи сесії
          Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради
          Глава 4. Чергові і позачергові сесії
          Глава 5. Порядок денний сесії
          Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії
Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради
          Глава 1. Виключна компетенція ради
          Глава 2. Робочі органи сесії
          Глава 3. Ведення пленарних засідань
          Глава 4. Порядок надання слова
          Глава 5. Організація розгляду питань
          Глава 6. Прийняття рішень
          Глава 7. Порядок голосування пропозицій
          Глава 8. Таємне голосування
          Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань
          Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії
Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради
          Глава 1. Депутати
          Глава 2. Депутатські групи та фракції
          Глава 3. Сільський голова та секретар ради
          Глава 4. Постійні комісії ради
Розділ V. Формування виконавчих органів ради
          Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради
          Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради
Розділ VI. Здійснення контролю
          Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради
          Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради
Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата
Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань
          Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням
          Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням
          Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови
          Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата
Розділ  IX. Заключні положення
          Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього
          Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Скачати та переглянути документ      Регламент

Поширити