Положення про пайову участь

Додаток № 1

до рішення 12 сесії

Розвадівської сільської ради

від 26.04.2018 №287

ПОЛОЖЕННЯ

про пайову участь у розвитку інфраструктури Розвадівської сільської ради

 1.Загальні положення

1.1. Порядок пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інфраструктури Розвадівської сільської ради (надалі – Порядок) регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території Розвадівської сільської ради .

1.2. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

1.3. Пайова участь у створенні і розвитку інфраструктури  Розвадівської сільської ради є обов’язковою для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які здійснюють або здійснили забудову земельної ділянки на території Розвадівської сільської ради, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, за винятком об’єктів, передбачених ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.4. Пайова участь (внесок) замовника полягає у відрахуванні коштів для забезпечення створення і розвитку  інфраструктури села Розвадівської сільської ради.

1.5.В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

– внесок забудовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  села – пайова участь замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної інфраструктури селища;

– будівництво – спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова.

– об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, окремі приміщення комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;

– інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

– розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

– замовник (забудовник) – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва об’єкта містобудування;

– житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла , що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

– доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

– вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо – та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 1. Порядок залучення замовників до пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури Розвадівської сільської ради.

2.1. Залучення замовників здійснюється на підставі договорів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури Розвадівської сільської ради , які в обов’язковому порядку укладаються  до отримання Рішення Виконавчого комітету Розвадівської сільської ради про можливість отримання замовником містобудівних умов та обмежень, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території Розвадівської сільської ради зобов’язаний звернутися з заявою до Виконавчого комітету Розвадівської сільської ради для отримання рішення про можливість надання містобудівних умов та обмежень.

2.3. До заяви, для отримання рішення виконавчого комітету Розвадівської сільської ради з дозволом про можливість отримання містобудівних умов та обмежень, необхідно також долучити звернення замовника будівництва щодо укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку  інфраструктури Розвадівської сільської ради.

2.4. Договір   про  пайову  участь  у  створенні і розвитку інфраструктури Розвадівської сільської ради укладається із Виконавчим комітетом  Розвадівської сільської ради не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення,  але до надання дозволу виконавчим комітетом  Розвадівської сільської ради про можливість отримання містобудівних умов і обмежень.

2.5. Текст договору має відповідати типовому договору про залучення коштів на створення і розвиток інфраструктури  Розвадівської сільської ради.

2.6. До пайової участі  у  розвитку  інфраструктури   Розвадівської сільської ради  не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків  житлового  фонду  соціального   призначення   та доступного житла;

4) індивідуальних  (садибних)  житлових   будинків,   садових, дачних будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів,господарських   споруд,  розташованих  на  відповідних  земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок   надзвичайних  ситуацій  техногенного  або природного характеру;

8) об’єктів,  передбачених   Державною   цільовою   програмою за рахунок коштів інвесторів;

9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,

зв’язку  та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

10) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів

створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

2.7. Відносини із Замовниками щодо виконання вимог про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури  Розвадівської сільської ради регулюється договором про пайову участь, що укладається із Виконавчим комітетом  Розвадівської сільської ради.

 1. Порядок та строки сплати пайового внеску                                                                                                                                                    3.1. В Договорі про пайову участь Замовників будівництва обов’язково зазначається термін внесення коштів пайової участі.

3.2. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду Розвадівської сільської  ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інфраструктури села Розвадів».

3.3. Після надходження від Замовника коштів до Цільового фонду на розвиток інфраструктури Виконавчий комітет  Розвадівської сільської ради  видає Замовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та сума коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про пайову участь Замовників будівництва об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури села.

3.4. В Договорі про пайову участь Замовників будівництва обов’язково зазначається термін внесення коштів. Кошти пайової участі у розвиток інфраструктури села Розвадів сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску зазначається у договорі.

3.5. Замовники, що здійснюють будівництво, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури згідно із  законодавством України. Заява подається до Виконавчого комітету  Розвадівської сільської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід’ємною частиною Договору. Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається Виконавчим комітетом  Розвадівської сільської ради.

3.6. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі одного відсотка від залишкової суми за кожен прострочений день.

 1. Порядок визначення  розміру пайової участі

4.1. Замовник за 45 діб до введення об’єкта містобудування в експлуатацію зобов’язаний надати до Розвадівської сільської  ради  кошторис загальної вартості будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, та виконаний у цінах,  діючих на цей період, і техніко-економічні показники для визначення остаточної величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Розвадівської сільської ради.

4.2. У разі якщо об’єкт містобудування вже введений у експлуатацію, то Замовник будівництва зобов’язаний надати до Розвадівської сільської  ради документи, що підтверджують вартість об’єкту містобудування на період укладення Договору пайової участі.

4.3.Розрахунок розміру пайової участі (внеску) замовника  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури здійснюється Розвадівською сільською радою.

4.4. Величина пайової   участі   (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з сільською радою, відповідно до встановленого радою розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування,   визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо – та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації  сільською радою звернення замовника про укладення договору  про  пайову  участь  та доданих до нього документів,  що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

4.6. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва  об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  вона визначається  на  основі  встановлених  нормативів   для   одиниці  створеної потужності.

4.7.  При збільшенні кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування з фізичними та юридичними особами укладається додатковий договір до основного, де зазначається уточнена сума пайового внеску.

4.8. Величина  пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища встановлюється:

Реконструкція, капітальний ремонт  без зміни функціонального використання та збільшення площі об’єкту 2 %
Реконструкція, капітальний ремонт  із зміною функціонального використання та/або збільшенням площі об’єкту 3 %
Реконструкція об’єкту житлового фонду під нежитловий 5,5 %
Будівництво нових об’єктів, а саме: будівлі промислові (1251), резервуари, силоси та склади (1252), будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства (1271), споруди підприємств електроенергетики (2302),  споруди підприємств гірничопромислових та добувних підприємств (2301),  будівлі транспорту та засобів зв’язку  (124), гаражі (1242),  автозаправки,  СТО та інші об’єкти дорожнього сервісу 10 %
Будівництво нових об’єктів, а саме: ресторани та бари, кафе (1211.5), будівлі торговельні  (1230) 4,5 %
Будівництво нових об’єктів, а саме: будівлі готельні (1211), інші будівлі для тимчасового проживання (1212), будівлі офісні (1220), будівлі для публічних виступів (1261) 7,5 %
Житлові будинки понад  300 кв м загальної площі об’єкта 1 %
Інші будівлі та споруди 10 %

 

Кошти пайової  участі  сплачуються  до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію.

 1. Пайова участь (внесок) забудовника самочинного будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Розвадівської сільської ради.

5.1. Фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво (незалежно від того, чи було зареєстроване право власності на об’єкт самочинного будівництва), незалежно від інших обов’язкових платежів, вносять кошти на створення і розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на підставі відповідного договору, примірний зразок якого затверджено відповідним  Рішенням Розвадівської сільської ради.

5.2  Розмір пайового внеску визначається у відсотках від вартості будівництва об’єкта (вартість повинна бути визначена на період укладення Договору про пайову участь), які побудовані, реконструйовані починаючи з 16.06.2006 року.

5.3. Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки, або виходячи з нормативної оцінки одиниці створеної  потужності.

5.4. Розмір пайової участі (внеску) забудовника визначається не пізніше десяти робочих днів з дня звернення забудовника (замовника) до Виконавчого комітету Розвадівської сільської  ради  про укладання договору про пайову участь, та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об’єкта.

5.5. По об’єктах, право власності на які було зареєстровано до 12.03.2011р., сплата пайового внеску здійснюється у граничних розмірах встановлених законодавством на момент реєстрації права власності на об’єкт будівництва.

5.6. У разі не звернення особи, що здійснює (здійснила) самочинне будівництво, протягом 10 днів після отримання акту-попередження, до Виконавчого комітету  Розвадівської сільської ради для укладення Договору про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Розвадів сплата пайової участі (внеску) здійснюється у примусовому порядку, шляхом стягнення суми пайової участі (внеску) у судовому порядку.

 1. Використання коштів

6.1. Кошти, які надійшли від забудовників на створення та розвиток інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Розвадівської сільської ради.

 1. Прикінцеві положення

7.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7.2. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) Замовника у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту, вирішуються судом.

7.3. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Розвадівська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК

величини пайової участі (внеску)  замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту    по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності. Виконавчий комітет Розвадівської сільської ради ради, в особі сільського голови Сидора Романа Ярославовича , що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку   та ________________    (ПІБ фізичної особи з якою укладається договір)  ( далі – «Замовник»), що  діє на підставі власного волевиявлення  з другого боку  ( далі за текстом договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту від ______________ року №  _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування (найменування та адреса об’єкту)___________________.

1.Розрахунок здійснюється на підставі  наданих Замовником вихідних даних ( зазначити перелік вихідних даних)_________ та нормативів для одиниці створеної потужності, затверджених рішенням ______________ ради від _________  № __________.

2.Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована _________ зоні  згідно з умовним поділом зон забудови ___________.

 1. Згідно з наданими Замовником даними та виходячи із показників створеної потужності вартість об’єкта будівництва становить _______________ (сума в грн.)
 2. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об’єкту здійснюється за формулою:

ПУ= (П х Осп) х 10 (4)%  х  Кзон, де :

ПУ – розмір пайової участі;

П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва ( площа об’єкта будівництва у  кв. м, пропускна спроможність, кількість відвідувань, тощо);

10(4) % – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з порядком;

Осп – норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням __________________ ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь.

 1. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору  про пайову участь (внеску)  замовників у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури від ________________ року  №______________.

Виконавчий комітет Розвадівської сільської ради                                     Замовник

________________________________                     __________________

_______________________ (Підпис)                    ____________________ (Підпис)

«____»__________________                                         «____»__________________

Додаток № 2

ДОГОВІР

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури

Розвадівської сільської ради

“____”_________20___ р.

Виконавчий комітет Розвадівської сільської  ради, в особі сільського голови Сидора Романа Ярославовича, що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку  та ________________ (ПІБ фізичної особи з якою укладається договір)  ( далі  замовник), що  діє на підставі власного волевиявлення  з другого боку  ( далі за текстом договору – «сторони»), уклали цей договір про наступне :

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок замовника на розвиток розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту  Розвадівської сільської ради  при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах зазначених цим договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – _____________________.

1.3. Цільове призначення  об’єкта містобудування – ______________________.

 1. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  Розвадівської сільської ради у розмірі ____________________грн. єдиним платежем  (або частинами за графіком) на рахунок  №_________________ відповідно до розрахунку у термін до ______________ року.

2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

– затвердженої проектної  документації (загальна кошторисна вартість будівництва) у сумі _________ грн.

– нормативів  для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої _____________________ (назва органу місцевого самоврядування) у сумі _________________ грн.

2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних замовника  щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням _____________ ради від ________ № _________, уточнюється на підставі  вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації  з укладенням протягом ___________ днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2,4. Сплата коштів замовником на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту здійснюється у безготівковій форма на рахунок № ____, код _______,МФО _________, ККД ______, банк одержувач ___________.

3.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Забудовник зобов’язується:

3.1.1.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до бюджету розвитку  Розвадівської сільської ради у порядку та строки, визначені Порядком пайової участі у розвитку інфраструктури Розвадівської сільської ради та цим Договором в сумі
_______________________________________________________________грн.

3.1.2. Починати будівництво об’єкту лише з умови сплати коштів пайової участі, отримання містобудівних умов та обмежень, інших дозвільних документів, передбачених діючим законодавством України.

3.2. Розвадівська сільська рада зобов’язується:

3.2.1. За умови повної сплати пайової участі Забудовника, розмір якої визначено у відповідності до Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури та затверджено рішенням виконавчого комітету № ______ від ________________, надати Забудовнику довідку про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої їм до бюджету розвитку сільської  ради.

3.2.2. Використовувати кошти пайової участі в  розвитку  інфраструктури   Розвадівської сільської ради,  отриманні від Забудовника виключно для створення  і  розвитку  інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  Розвадівської сільської ради.

 1. ПРАВА СТОРІН

4.1.Сільська  рада має право:

– вимагати від Забудовника сплати пайової участі у розвитку інфраструктури села у повному обсязі.

4.2. Забудовник має право:

– вимагати від Розвадівської сільської ради виконання зобов’язань за цим Договором.

4.3. Сторони також мають інші права, визначені чинним законодавством України.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно розміру пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін – у відповідності до положень Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури – шляхом підписання додаткової угоди, що буде невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

6.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється, якщо протягом 1 (одного) календарного року з дати його підписання Сторонами Забудовник не виконав своїх зобов’язань, визначених цим Договором.

6.5. Договір може бути розірваний з інших причин, передбачених діючим законодавством.

6.6. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6.7. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури  Розвадівської сільської ради

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Розвадівська сільська рада

 

Забудовник

 

Поширити