СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Які б виклики сьогодення не впливали на нормальний ритм роботи підприємств, установ, організацій чи фізичних осіб-підприємців, базовий нормативно-правовий акт Закон України «Про охорону праці» (далі – ЗУ про ОП) діє, він ніким не відмінений і є обов’язковим до виконання всіма суб’єктами господарської діяльності.

Незалежно від того, підприємство працює повноцінно, «в напівсили», чи тимчасово призупинило діяльність, служба охорони праці підприємства продовжує виконувати свої функції, передбачені ЗУ про ОП та своїм Положенням, додається хіба жорсткіший контроль за забезпеченням керівниками структурних підрозділів дотримання правил гігієни праці на робочих та інших загальнодоступних місцях на підприємстві.  

Основні принципи (покрокові алгоритми) під час прийому на роботу нових працівників та при виконанні працівниками посадових (виробничих) завдань не змінюються.

Так, під час укладання трудового договору кожен новоприйнятий працівник повинен бути проінформованим про умови праці, пройти вступний інструктаж та первинний інструктаж з ОП на робочому місці, за необхідності пройти стажування,  навчання (спеціальне навчання) з ОП (може бути проведено в дистанційному режимі). Це стосується і проведення планових чергових навчань та перевірки знань з ОП. Звісно, РОБОТОДАВЕЦЬ забезпечує працівника ВСІМА необхідними засобами індивідуального захисту залежно від виду діяльності та вимог щодо конкретної професії (класифікатор професій ДК 003:2010 та галузеві НПАОП), а в умовах карантину – ще й додатковими засобами. При виявленні порушень спеціалісти служби ОП видають керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків (ст.15 ЗУ про ОП), такий припис може скасувати лише роботодавець.

Слід також звернути увагу на проведення позапланового інструктажу з питань ОП при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт – понад 60 днів.

Окрема тема – МЕДОГЛЯДИ. Постановою Кабміну № 343 від 04.05.2020  запроваджено нові карантинні послаблення для бізнесу та громадян, в тому числі щодо медоглядів:
«пункт 31. На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам (ПКМУ від 23.05.2001 № 559». А ще раніше Кабмін дозволив залучати до роботи працівників без проведення чергового періодичного медогляду.

Не слід забувати і про інші щоденні рутинні обов’язки служби ОП. І, звісно, після завершення карантину все згаяне необхідно буде надолужити.

Ще хочеться нагадати про ст.15 ЗУ про ОП, в т.ч.і абзац п’ятий цієї статті: «Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб». Чи на всіх підприємствах ця норма Закону виконується?

Р.Ониськів, страховий експерт з охорони праці Миколаївського відділення УВД ФССУ у Львівській області

Поширити