Кінцевий термін подачі відомостей про КБВ юридичної особи – 10 жовтня 2021 року

Законом України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими у відповідності до даного Закону визначено поняття, умови та порядок внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (надалі – КБВ) юридичної особи.

Інформацію про КБВ подають всі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Оновлення відомостей про КБВ в ЄДР, що розпочинається з 11 липня 2021 року, мають здійснити всі юридичні особи, щодо яких відповідно до закону в Єдиному Державному Реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 “Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/36390 (далі – Наказ про структуру власності), незалежно від того, чи міститься про них актуальна інформація, чи вона потребує оновлення.

Що стосується строків подання інформації про КБВ юридичної особи повідомляємо наступне:

По-перше, протягом 3 місяців з дня набрання чинності Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженого Наказом, тобто з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року.

По-друге, протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін щодо КБВ та структури власності.

По-третє, щорічне підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності для всіх юридичних осіб, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.

Порушення термінів подання тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17 000 до 51 000 грн.

Детальніше можна ознайомитися за посиланнями:

у Законі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text)

та Наказі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-21#Text).

У разі виникнення додаткових запитань, звертатися до ЗМУ Мін’юсту (м. Львів) за адресою:
79000, м. Львів, пл. Шашкевича, 1, (032) 261 23 66.