Орендна плата за землю

Як і будь-який договір, договір оренди землі передбачає ряд прав та обов’язків сторін. Так, згідно договору оренди землі на орендодавця покладається обов’язок передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк за плату,  а на орендаря –своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за цю земельну ділянку. Враховуючи те, що досягнення згоди щодо орендної плати при укладенні договору оренди є дуже важливим, про що свідчить велика кількість звернень від наших читачів, ми вирішили детально обговорити це питання з Романією Мандзій, начальницею Новороздільського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання БВПД.

Отож, пані Романіє, розкажіть нашим читачам, що таке орендна плата та що вона в себе включає.

Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Варто зазначити, що під час узгодження сторонами питання щодо орендної плати, вони повинні обов’язково обговорити ще й таке: яким буде розмір орендної плати, чи нараховуватиметься індексація, якими будуть способи та умови розрахунків, строки, порядок її внесення і перегляд та відповідальність за її несплату.

Звертаю увагу, що за загальним правилом розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Проте, якщо в оренду передається земельна ділянка державної та комунальної власності, то внесення орендної плати встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.  

         Отже, розмір орендної плати сторони визначають самі в процесі переговорів. Але чи встановлює закон якісь рамки, за які сторони не можуть вийти, домовляючись про  розмір орендної плати?

     Так, такі обмеження існують. Зокрема, Указом Президента України від 2 лютого 2002 року №92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян –власників земельних ділянок і земельних часток (паїв)» встановлено, що мінімальний розмір орендної плати не може бути меншим   3-х   відсотків   визначеної   відповідно  до законодавства  вартості  земельної ділянки, земельної частки (паю).

Що ще потрібно знати орендареві та орендодавцеві про розмір орендної плати за землю?

Відповідаючи на це питання, хочу звернути увагу читачів на пункт 5 статті 288 Податкового кодексу України, який говорить нам про те, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але при цьому річна сума платежу  не може бути меншою за розмір земельного податку для таких земельних ділянок:

 1. 1)    для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;
 2. 2) для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
  -не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Проте, у разівизначенняорендаря на конкурентнихзасадах річна сума платежу може перевищувати цей граничний розмір;
  – для пасовищ у населених пунктах, якимнадано статус гірських, не можеперевищуватирозміру земельного податку;

Обчисленнярозміруорендної плати за землю здійснюється з урахуванняміндексівінфляції, якщоінше не передбачено договором оренди.

Пані Романіє, Ви зазначали, що орендна плата –це платіж. В мене виникло запитання, в якій формі він може здійснюватися?

Законом передбачено дві форми орендної плати: грошову та натуральну. Як правило, орендна плата справляється у грошовійформі. Проте, за згодоюсторінрозрахункищодоорендної плати за землю можутьздійснюватися у натуральнійформі. Розрахунок у натуральнійформімаєвідповідати грошовому еквівалентувартостітоварів за ринковимицінами на дату внесенняорендної плати.

Зазначаю, що натуральна форма орендної плати може застосовуватись лише при укладенні договорів оренди земельних ділянок, які перебувають у приватній власності. Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

З якого моменту орендар повинен сплачувати орендну плату за користування землею?

Враховуючи те, що договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації, то обов’язок орендаря щодо виплати орендної плати за користування земельною ділянкою виникає з моменту такої реєстрації.

Чи можна змінити орендну плату?

Закон передбачає таку можливість  для орендної плати за земельніділянки, щоперебувають у власностіфізичних та юридичнихосіб. При чому, у даному випадку  існує два способи змінити орендну плату:

 • за згодоюсторін;
 • на вимогу орендаря.

Орендармає право вимагативідповідногозменшенняорендної плати в разі, якщо стан орендованоїземельноїділянкипогіршився не з його вини.

Щодо орендної плати за земельніділянкидержавної та комунальноївласності, передані в оренду на земельних торгах, то вона не може бути зменшена за згодоюсторінпротягом строку дії договору оренди, а також у разійогопоновлення.

Дякуємо, пані Романіє, за розмову. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

У разі необхідності для отримання безоплатної правової допомоги у сфері земельних правовідносин звертайтесь до Новороздільського бюро правової допомоги у зручний для Вас спосіб:

 • за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 12;
 • зателефонувавши:068 8751700 (Новороздільське бюро правової допомоги)
 • надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:
  https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/
 • надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail:  novyy.rozdil@legalaid.lviv.ua